Seguir a @coval_sa Google+

re-1000 / re-1002 / re-39 / baseblock

RE-1000
  • Autoblocant de seguretat que instal·lada en habitatges, xalets, apartaments i comerços evita la necessitat d'instal·lació de reixes o altres elements de protecció.
  • Amb línia corba en alumini extorsionat d'alta resistència.
  • Amplada màxima aconsellada 3,5 metres.
  • Composta per un perfil principal doble paret de 45 x10 mm, i un perfil intermedi massís de bloqueig. La unió d'aquests perfils possibilita el sistema autoblocatge d'aquesta persiana gràcies al entre gir de la lama intermitja per tota l'altura de les guies laterals.
  • Incorpora taps laterals de nylon per evitar els sorolls en el enrotllament, el desplaçament de les lames i la fricció amb les guies de la instal·lació.
  • Garanteix el bloqueig de la persiana fins a 44 punts diferents per cada metre en cas d'intent d'aixecament forçat des de l'exterior.