Seguir a @coval_sa Google+

Perquè els productes COVAL son diferents?


GALENE
La Corredissa galene permet crear grans superfícies envidriades gràcies a la incorporació d'accessoris d' elevacio que garanteixen la maniobrabilitat òptima de las fulles. Gràcies a ells, a més, la finestra admet càrregues de fins a 300 kg per fulla que permet generar grans espais envidriats sense haver de preocuparse per el perfecte funcionament de la finestra.


LUMEAL
És la nova corredissa de fulla oculta d'una presència molt minimalista, alhora, gaudeix de molt altes prestacions d'atenuació acústica i tèrmica.La mínima presència del alumini, juntament amb la seva màxima capacitat aïllant, la fa única.


SOLEAL
És un sistema modular global amb trencament de pont tèrmic, per a la construcció de finestres i balconeres. El Mòdul de 55 mm. de profunditat permet fer finestres completament aïllants que se integren a tot tipus d'obertures; A més, redueix la massa de vista d'alumini per augmentar la lluminositat interior.


Membre: