Seguir a @coval_sa Google+

Producte / Portes Plegables de PVC

top 70 advancer

TOP 70 Advancer
  • Les portes plegables Top 70 advance (Zendow System de 5 càmeres) són la forma més eficient de millorar el seu habitatge.
  • Estalvien energia. La tecnologia de les portes de PVC Deceuninck, unida a un vidre adequat, poden suposar un estalvi de fins al 68%.
  • Aïllen del soroll. Silenci és confort. Amb les portes Deceuninck unides a vidres adequats, pot reduir el soroll exterior fins a en 32 vegades(50dB) la sensació de soroll de l'exterior.
  • Donen seguretat. Una finestra de PVC Deceuninck està dotada de reforços i ferratjes de primeres marques, la qual cosa la converteixen en una finestra molt segura.
  • Un sistema de ferramenta especial, fa que les fulles es puguin plegar en forma de llibret, amb la qual cosa s'aconsegueix una màxima obertura.
  • Permet vidre de 5 a 41mm. d'espessor.